Διαγωνισμός ιδεών από το Π.Θ για ψηφιακές λύσεις σε προβλήματα του Γ.Ν. Λάρισας

ΕΙΚΟΝΑ1
Κοινοποίηση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ideathon Ψηφιακής Καινοτομίας με τίτλο «Ψηφιοτολμώ» για το Γ.Ν. Λάρισας (Γ.Ν.Λ.), από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το «Ideathon», με αντικείμενο «Ψηφιοποίηση στην Υγεία» αφορούσε συγκεκριμένα στην πρόταση λύσεων στα παρακάτω προβλήματα που τέθηκαν από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Λάρισας:

  1. Διαχείριση αποθήκης – Logistics: Παρακολούθηση διανομής και χρέωσης υλικών ανά
    κλινική και ανά ασθενή.
  2. Ψηφιοποίηση ιατρικών εξετάσεων και ασφαλής παράδοση στον οικογενειακό ιατρό.

Οι συμμετέχουσες ομάδες μελών ΔΕΠ, ερευνητών, υποψήφιων διδακτόρων και προπτυχιακών φοιτητών του Π.Θ. παρουσίασαν τις προτάσεις τους σε στελέχη του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, στους παραβρισκόμενους ακαδημαϊκούς και στο συμμετέχον κοινό. Η διαγωνιστική διαδικασία έκλεισε με τη βράβευση των επικρατέστερων από τις προτεινόμενες λύσεις.
Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού διεξήχθη στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ο Ρόλος του Πανεπιστημίου στην Ψηφιοποίηση του Δημόσιου Νοσοκομείου», στο οποίο συμμετείχαν ο Διοικητής του Γ.Ν.Λ., κος Γρηγόρης Βλαχάκης, η Διοικητική Διευθύντρια, κα Δήμητρα Σαρακατσάνου, η Προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματος του Γ.Ν.Λ., κα Μαρία Δαλάκα, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της ΜΟΚΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής κος Γεώργιος Σταμπουλής, ο Καθηγητής κος Βασίλης Γερογιάννης, ο Καθηγητής κος Φιτσιλής Παναγιώτης, η κα Λαΐτσου Ελένη, ΕΔΙΠ Π.Θ. και ο κος Ταμπόσης Ιωάννης, Μεταδιδάκτορας Π.Θ. Τη συζήτηση συντόνιζε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, κα Γλυκερία Καραγκούνη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος σχετικά με την ανάγκη να γίνονται τέτοιες θεματικές συζητήσεις σε δομημένο πλαίσιο, όπου μπορούν να προκύψουν συνέργειες μεταξύ των δημόσιων οργανισμών γενικότερα και της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Ειδικότερα για τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ Γ.Ν.Λ. και Π.Θ., επισημάνθηκε η σημασία της ανταλλαγής γνώσης, η δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις υπάρχουσες ανάγκες και τα προβλήματα του Νοσοκομείου, όσον αφορά στην εύρεση και ανάπτυξη τεχνολογικών και οργανωτικών ευέλικτων λύσεων, θέτοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του. Μεταξύ άλλων, δόθηκε επίσης έμφαση στην πιστοποίηση γνώσεων των στελεχών του Νοσοκομείου και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του
Π.Θ. προς αυτήν την κατεύθυνση.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Image2 1
Image1 1
Image3 1

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Ιδιωτικά Θεραπευτήρια

Heart Health Main

Γιατροί ΕΟΠΥΥ σε όλη την Ελλάδα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by Diadromh

@ – diadromhgr@gmail.com

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?