Ηλεκτρονικά η λίστα αναμονής για τα χειρουργεία και η παρακολούθηση φαρμάκων

Κοινοποίηση

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας, το οποίο περιλαμβάνει την ηλεκτρονική Ενιαία Λίστα Χειρουργείων (ΕΛΧ) και το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων σε πραγματικό χρόνο (real time).

Στην πρώτη περίπτωση, στόχος, η διασφάλιση της ισότητας και της μη διάκρισης των ασθενών στην παροχή χειρουργικών επεμβάσεων στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και Τμήματα

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας «η τροποποιούμενη διάταξη σκοπεύει μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής να καταρτίζονται, οργανώνονται και παρακολουθούνται σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ της χώρας τα περιστατικά ασθενών που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης, ώστε να επιτευχθεί σημαντική μείωση αναμονής των ασθενών και παρέχεται η δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των δεδομένων για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων με βάση την πραγματική εικόνα των λιστών. Παράλληλα, εισάγονται πλέον στην λίστα και τα έκτακτα/επείγοντα περιστατικά, ώστε να απεικονίζεται ορθά και σε πραγματικές συνθήκες ο ακριβής αριθμός των χειρουργείων. Πρωταρχικός στόχος είναι να επιτευχθεί σημαντική μείωση αναμονής των ασθενών, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των δεδομένων για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με βάση την πραγματική εικόνα των λιστών».

Βασικοί όροι για την κατάρτιση της λίστας αυτής, η οποία θα είναι ενταχθεί σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, αποτελούν, η αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου του ασθενούς και του δυνατού χρόνου αναμονής, με ασφάλεια για την υγεία του ασθενούς.

Η αξιολόγηση, όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, «θα γίνεται με ιατρική τεκμηρίωση από ειδικευμένους ιατρούς των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και των Νοσηλευτικών Τμημάτων των Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων Νοσοκομείων και τμημάτων, καθώς και των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας».

Ο ασθενής θα ενημερώνεται για την ημερομηνία της επέμβασης όταν εντάσσεται στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων.

Από την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά τα οποία έχουν άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης.

Τα νοσοκομεία θα είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν σε υποσύστημα της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων τα τακτικά και έκτακτα χειρουργεία που διενεργούνται.

Τα πρόσωπα, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που περιέχονται στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, δεσμεύονται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων τους.

Παρακολούθηση φαρμάκων για να σταματήσουν οι ελλείψεις

Στη δεύτερη περίπτωση, περιγράφεται και το νέο ηλεκτρονικό σύστημα για την παρακολούθηση στα φάρμακα και τη διακίνησή τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, συστήνεται ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων στην εγχώρια αγορά υπό την ΗΔΙΚΑ, μέσω του οποίου θα ελέγχεται η διαθεσιμότητα των σκευασμάτων αλλά κυρίως οι ελλείψεις ενόψει του χειμώνα και του κύματος ιώσεων που αναμένεται.

Πρόκειται για ένα νέο σύστημα που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο (real time) ά όλη την αλυσίδα διακίνησης φαρμάκων, το οποίο υπήρχε στα σχέδια του υπουργείου Υγείας εδώ και χρόνια.

Με βάση τα όσα προβλέπονται στο υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο «συστήνεται Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων (Η.Σ.Πα.Δι.Φ.), το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία, με σκοπό την παρακολούθηση σε ζωντανό χρόνο (real time) της διακίνησης φαρμάκων στην εγχώρια αγορά από τους εμπλεκόμενους φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Το Η.Σ.Πα.Δι.Φ. δύναται να διασυνδέεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του δημοσίου τομέα, ώστε να συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρμογή του παρόντος».

ΠΗΓΗ: news247.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Ιδιωτικά Θεραπευτήρια

Heart Health Main

Γιατροί ΕΟΠΥΥ σε όλη την Ελλάδα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by Diadromh

@ – diadromhgr@gmail.com

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?