Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη λίστα με τα κρίσιμα φάρμακα

25ed1f71 Bigstock Pills With Euro Union Flag Me 407181236
Κοινοποίηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), οι Επικεφαλής των Οργανισμών Φαρμάκων (HMA) και ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) δημοσίευσαν την πρώτη έκδοση του ενωσιακού καταλόγου των κρίσιμων φαρμάκων.

Ο κατάλογος περιέχει περισσότερες από 200 δραστικές ουσίες φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση που θεωρούνται κρίσιμες για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την ΕΕ/ΕΟΧ, για τις οποίες η συνέχεια του εφοδιασμού αποτελεί προτεραιότητα και οι ελλείψεις πρέπει να αποφεύγονται. Το ρυθμιστικό δίκτυο Αρμοδίων Αρχών φαρμάκων της ΕΕ θα δώσει προτεραιότητα στα κρίσιμα φάρμακα για δράσεις σε επίπεδο ΕΕ με στόχο την ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού τους.

Ο κατάλογος αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη των προσπαθειών της ΕΕ για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού και την πρόληψη των ελλείψεων κρίσιμων φαρμάκων. Η συμπερίληψη στον κατάλογο δεν σημαίνει ότι το φάρμακο είναι πιθανό να παρουσιάσει έλλειψη στο εγγύς μέλλον. Σημαίνει ότι η πρόληψη των ελλείψεων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μια έλλειψη θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική βλάβη στους ασθενείς και να θέσει σημαντικές προκλήσεις στα συστήματα υγείας. Ένα φάρμακο θεωρείται κρίσιμο εάν χρησιμοποιείται σε σοβαρές ασθένειες και δεν μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί από άλλα φάρμακα, για παράδειγμα σε περίπτωση έλλειψης. Περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο των κρίσιμων φαρμάκων εάν πληροί ορισμένα κριτήρια, μεταξύ των οποίων το να είναι κρίσιμο σε περισσότερες από το ένα τρίτο των χωρών της ΕΕ/ΕΟΧ.

Ο κατάλογος αφορά σε δραστικές ουσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών τομέων και περιλαμβάνει εμβόλια και φάρμακα για σπάνιες ασθένειες. Αντανακλά το αποτέλεσμα της επανεξέτασης 600 δραστικών ουσιών που προέρχονται από έξι εθνικούς καταλόγους φαρμάκων ζωτικής σημασίας. Ο ενωσιακός κατάλογος θα επεκταθεί το 2024 και στη συνέχεια θα επικαιροποιείται κάθε χρόνο.

Ο κατάλογος αναπτύχθηκε σε συνεργασία με όλα τα κράτη- μέλη της ΕΕ και η κρισιμότητα αξιολογήθηκε με βάση μια συμφωνημένη μεθοδολογία η οποία αναπτύχθηκε αρχικά κατά τη διάρκεια του δομημένου διαλόγου της Επιτροπής για την ασφάλεια του εφοδιασμού φαρμάκων που ξεκίνησε στο πλαίσιο της Φαρμακευτικής Στρατηγικής, ο οποίος διεξήχθη το 2021 και άντλησε διδάγματα από την πανδημία COVID-19. Ζητήθηκε η γνώμη των βασικών ομάδων ενδιαφερομένων (stakeholders), συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων ασθενών και επαγγελματιών υγείας καθώς και των εκπροσώπων της βιομηχανίας.

Η διασφάλιση της αδιάλειπτης προμήθειας κρίσιμων φαρμάκων του καταλόγου της Ένωσης αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Επιτροπή, η οποία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συνεργασία με τα κράτη- μέλη και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να αποφευχθούν ελλείψεις, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής πρόσθετων μέτρων εάν απαιτείται.

Επόμενα βήματα

Ο κατάλογος των κρίσιμων φαρμάκων της Ένωσης θα επανεξετάζεται ετησίως. Όπως ανακοινώθηκε στην ανακοίνωση για την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων στην ΕΕ, ο κατάλογος κρίσιμων φαρμάκων θα χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει και να επισπεύσει την ανάλυση της Επιτροπής σχετικά με τα τρωτά σημεία στις αλυσίδες εφοδιασμού των κρίσιμων φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, ακολουθώντας μια σταδιακή προσέγγιση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EMA, μαζί με τα κράτη μέλη (μέσω της Εκτελεστικής Διευθύνουσας Ομάδας για τις Ελλείψεις και την Ασφάλεια Φαρμακευτικών Προϊόντων), μπορούν να προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των τρωτών σημείων. Αυτό θα γίνει, όπου χρειάζεται, σε συνεννόηση με την Critical Medicines Alliance που θα συσταθεί στις αρχές του 2024.

Ο κατάλογος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΜΑ για τα κρίσιμα φάρμακα:

Πηγή: eof.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Ιδιωτικά Θεραπευτήρια

Heart Health Main

Γιατροί ΕΟΠΥΥ σε όλη την Ελλάδα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by Diadromh

@ – diadromhgr@gmail.com

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?