ΗEALTH CERT: Η νέα δυναμική Ελληνική εταιρεία πιστοποίησης Υγείας

Κοινοποίηση

Μέσα στην θετική περίοδο ανάπτυξης που βρίσκεται αυτή την περίοδο η Ελλάδα, αλλάζουν τα δεδομένα στον κλάδο της αγοράς και ειδικότερα της Υγείας.

Η ΗEALTH CERT είναι φορέας διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ που δραστηριοποιείται στο κλάδο της Υγείας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και ασχολείται με Υπηρεσίες:
▪Πιστοποίησης Συστημάτων διαχείρισης.
▪Πιστοποίησης αρχικού και περιοδικού ελέγχου εγκαταστάσεων ή/και προϊόντων.
▪Εκπαίδευσης Προσωπικού

Η Διαπίστευσή της ΗEALTH CERT συμπεριλαμβάνει τα εξής Διαχειριστικά Συστήματα:
▪ ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
▪ ISO 13485:2016 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.
▪ EN 15224:2016 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας.

Η φιλοσοφία της ΗEALTH CERT

Οι προσδοκίες των πελατών επηρεάζουν σημαντικά τους στόχους και τα οφέλη της επιθεώρησης. 

▪Η επάρκεια του επιθεωρητή είναι εξαιρετικής σημασίας. 

▪Η απόδοση και η επίδραση του επιθεωρούμενου Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης είναι καταλυτική. 

▪Η επιθεώρηση πρέπει να πραγματοποιείται βάση σαφών αρχών και αξιών ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της επιθυμητής της ποιότητας. ▪Χαρακτηριστικά όπως η ανεξαρτησία, η διαφάνεια, η κατανόηση, η δέουσα επαγγελματική επιμέλεια, η απεικόνιση των πραγματικών περιστατικών, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα είναι αυτονόητα για ποιοτικές επιθεωρήσεις όπου αφήνουν σαφή προστιθέμενη αξία στους επιθεωρούμενους.

Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων

Διαπίστευση HEALTHCERT από το ΕΣΥΔ (σε εξέλιξη) για: 

▪ ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. 

▪ ISO 13485:2016 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για 

Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα. 

▪ EN 15224:2016 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας. 

❑ Συνεργασίες για λοιπά Διαχειριστικά Συστήματα με άλλους διαπιστευμένους φορείς. Ποιότητα, Περιβάλλον και Υγεία & Ασφάλεια * 

ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

ISO 45001 – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ▪ISO 13485 – Διαχείριση ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα 

Ασφάλεια και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο * 

ISO 27001 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. ▪ISO / IEC 27701 – Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Απορρήτου. ▪Πιστοποίηση GDPR. 

ISO 28007- Σύστημα διαχείρισης πλοίων και θαλάσσιας τεχνολογίας . ▪ISO 28000 – Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας.

Ασφάλεια των τροφίμων * 

ISO 22000 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. 

▪Ανάλυση Κινδύνου και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP).  

▪Πιστοποίηση Vegan/Vegetarian. 

▪Προϊόντα από την καρδιά της Ελλάδας. 

Ενέργεια και αειφορία * 

ISO 50001 – Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας 

ISO 22301 – Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας 

ISO 37001 – Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς 

ISO 29001 – Βιομηχανίες πετρελαίου, πετροχημικών και φυσικού αερίου – Συστήματα διαχείρισης ποιότητας για κάθε τομέα 

ISO 46001 – Συστήματα διαχείρισης απόδοσης νερού 

▪Αναφορά αειφορίας 

▪Aluminium Stewardship Initiative (ASI) 

▪Πιστοποίηση Κατά της Παρενόχλησης 

▪SA 8000 – Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη 

▪SMETA – SEDEX MEMBERS ETHICAL TRADE AUDIT

Άλλα συστήματα διαχείρισης *

▪ ΕΝ 16636- Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ποιότητας Επιχειρήσεων Μυοκτονίας & Απεντομώσεων ISO 10001 / ISO 10002 -Ικανοποίηση του πελάτη 

▪ ISO 21001 / ISO 29993 – Συστήματα διαχείρισης εκπαιδευτικών οργανισμών ▪ ISO 10012 – Σύστημα διαχείρισης μετρήσεων 

▪ ISO 39001 – Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (RTS) 

▪ ISO 18788 – Σύστημα διαχείρισης ιδιωτικών λειτουργιών ασφαλείας ▪ ISO 55001 – Συστήματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων –Απαιτήσεις ▪ ISO 41001 – Διαχείριση εγκαταστάσεων – Συστήματα διαχείρισης 

Άλλες Υπηρεσίες

▪‘Ελεγχος δεύτερου μέρους / προμηθευτών / Franchisees. ▪Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Covid-19. 

▪Πιστοποίηση της Βιοασφάλειας.

Πιστοποίηση Ελέγχου HC 1969

▪ Σκοπός η διασφάλιση της ποιότητας στον κλάδο της υγείας, πραγματοποιώντας 

ελέγχους Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Συνθηκών για την Υγιεινή των Χώρων Παροχής Υγείας και των συναφών δραστηριοτήτων. 

▪ Τεχνική οδηγία HC 1969 για την πρόληψη και τον έλεγχο μολυσματικών ασθενειών που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές συνθήκες στους χώρους παροχής υγείας.Στηρίζεται στην Υπουργική Απόφαση Υ1.Γ.Π.114971/2014- ΦΕΚ 388/Β/18-2-2014. 

▪ Πραγματοποίηση δειγματοληψιών βάση του τρόπου και της συχνότητας που έχει  οριστεί από τον χώρο παροχής υγείας. 

▪ Αποστολή δειγμάτων σε διαπιστευμένο εργαστήριο κατά ISO/ IEC 17025. 

▪ Ο αριθμός των δειγμάτων που έχουν ληφθεί αντιστοιχούνται με το εργαστηριακό  report που συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα. 

▪Αποτελεσματική Πρόληψη και Έλεγχος των Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, τη  διαχείριση άψυχου περιβάλλοντος και την αποφυγή διασποράς παθογόνων. 

Έκδοση του πιστοποιητικού της συμμόρφωσης – Certificate of Compliance  (CoC).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Ιδιωτικά Θεραπευτήρια

Heart Health Main

Γιατροί ΕΟΠΥΥ σε όλη την Ελλάδα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by Diadromh

@ – diadromhgr@gmail.com

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?