Προς πενταετές σχέδιο δράσης για τις ελλείψεις φαρμάκων στην Ε.Ε.

Istock 1153740646
Κοινοποίηση

Δημιουργείται «Συμμαχία για τα κρίσιμα φάρμακα» μέσω της αρχής για καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης και συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμβάσεις με τις φαρμακευτικές και χρηματοδότηση για ενίσχυση της παραγωγής κρίσιμων φαρμάκων, ώστε να περιοριστούν δραστικά οι ελλείψεις φαρμάκων περιλαμβάνονται στα μέτρα που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τη διαπίστωση βασικών ελλείψεων, εξαιτίας της εξάρτησης της Ευρώπης από παραγωγικές μονάδες εκτός εδάφους της.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως βασική δράση της προωθεί την δημιουργία «Συμμαχίας για τα κρίσιμα φάρμακα», για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ελλείψεων σημαντικών φαρμάκων για την υγεία του πληθυσμού.

Η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απηύθηνε ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους.

Κίνητρα για αύξηση της παραγωγής και κοινά αποθέματα φαρμάκων μελετώνται στην Ε.Ε.

Ο σχεδιασμός θα αξιολογείται ανά διετία για τη διασφάλιση της επάρκειας των αναγκαίων φαρμάκων

Η συμμαχία θα λειτουργεί ως συμβουλευτικός μηχανισμός με ορίζοντα πενταετίας και στοχεύει να φέρει σε επαφή όλους τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία της Επιτροπής με τις κυβερνήσεις, τη βιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να προσδιορίσει τις προκλήσεις, τις προτεραιότητες δράσης και τις πιθανές λύσεις στη φαρμακευτική πολιτική, σε ότι αφορά το θέμα των ελλείψεων φαρμάκων κρίσιμης σημασίας στην ΕΕ.

Ταυτόχρονα, η συμμαχία θα λειτουργεί ως δίκτυο για επιτάχυνση της υλοποίησης των δράσεων της ΕΕ για τη μείωση των ελλείψεων φαρμάκων.

Νέα βιομηχανική διάσταση

Όπως επισημαίνεται από την Επιτροπή, η «συμμαχία για τα κρίσιμα φάρμακα» θα καταστεί ο βιομηχανικός βραχίονας μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.

Θα εκπονήσει συστάσεις και θα παράσχει συμβουλές στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και σε άλλους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι μακροχρόνιες ελλείψεις φαρμάκων.

Με βάση τη λίστα κρίσιμων φαρμάκων της Ε.Ε., που δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) τον Δεκέμβριο του 2023, η συμμαχία θα επικεντρωθεί στα φάρμακα με τον υψηλότερο κίνδυνο ελλείψεων και τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στα συστήματα υγείας και στους ασθενείς, καταρτίζοντας ένα σχέδιο δράσης ως τον ερχόμενο Ιούνιο. Συστήνοντας ομάδες εργασίας, η Συμμαχία θα συζητήσει την ενίσχυση της παραγωγής φαρμάκων στο ευρωπαϊκό έδαφος, την τήρηση στρατηγικών αποθεμάτων, την εφαρμογή κοινών στρατηγικών προμήθειας φαρμάκων, τη χρήση εναλλακτικών οδών εφοδιασμού, καθώς και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών.

Οι συστάσεις που θα προκύψουν από τις ομάδες εργασίας ως το ερχόμενο φθινόπωρο, θα αποτελέσουν το σχέδιο δράσης και θα θέσουν το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη των στόχων που θα κληθούν να εφαρμοστούν από την Κομισιόν και τα κράτη μέλη που θα επιλέξουν να εφαρμόσουν τις σχετικές πολιτικές φαρμάκου.

Ο σχεδιασμός αυτός θα αξιολογείται ανά διετία για τη διασφάλιση της επάρκειας των αναγκαίων φαρμάκων και με πρόσθετες υποστηρικτικές πολιτικές.

Δημιουργία κοινού αποθέματος κρίσιμων φαρμάκων θα επιχειρήσει η Ε.Ε.

Η συμμαχία θα αναζητήσει λύσεις για την παραγωγή των κρίσιμων φαρμάκων, τη σύναψη συμβάσεων και τη χρηματοδότηση, ώστε να επιτευχθεί βελτιωμένη στρατηγική αυτονομία του τομέα των φαρμάκων κρίσιμης σημασίας, προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Θα βασιστεί στην εμπειρία από άλλες συμμαχίες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν μείζονες βιομηχανικές προκλήσεις (όπως οι συμμαχίες για τις μπαταρίες και τις κρίσιμες πρώτες ύλες) και θα μπορεί να αξιοποιήσει σειρά μέτρων, όπως:

  • Διερεύνηση νέων τρόπων εφοδιασμού μέσω στρατηγικών διεθνών εταιρικών σχέσεων
  • Ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να παράγει και να καινοτομεί στο πλαίσιο της παραγωγής φαρμάκων κρίσιμης σημασίας και των πρώτων υλών τους, με συντονισμένο τρόπο
  • Ανάπτυξη κοινής στρατηγικής προσέγγισης για τη δημιουργία κρίσιμων αποθεμάτων φαρμάκων στην ΕΕ
  • Συμβολή στη μόχλευση και την ευθυγράμμιση της χρηματοδότησης σε επίπεδο Ε.Ε. και κρατών – μελών για την εξεύρεση λύσης στις ελλείψεις φαρμάκων.

Ποιοι συμμετέχουν

Στη συμμαχία για τα κρίσιμα φάρμακα μπορούν να συμμετέχουν με αίτησή τους εταιρείες και οργανισμοί, τα κράτη μέλη, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι οργανισμοί τους, οι κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία των πολιτών, επαγγελματίες του τομέα υγείας, οργανώσεις ασθενών, καταναλωτών, και άλλων ενδιαφερομένων ομάδων, καθώς και όργανα και οργανισμοί της ΕΕ.

ΠΗΓΗ: in

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Ιδιωτικά Θεραπευτήρια

Heart Health Main

Γιατροί ΕΟΠΥΥ σε όλη την Ελλάδα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by Diadromh

@ – diadromhgr@gmail.com

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?